Auto Lounge as – brukervilkår kunder

 

Disse brukervilkårene (heretter «Brukervilkår Kunder») gjelder for kunders (heretter Kunden) kjøp av varer fra Auto Lounge AS (org.nr.917 525 609, (heretter Autolounge.shop) fra Autolounge.shop sin nettbutikk (heretter Nettbutikken). Vilkårene gjelder både fysisk person (heretter Privatkunde) og juridisk person (heretter Bedriftskunde). Ved å registrere en kundekonto på Autolounge.shop sin hjemmeside (heretter Min side), enten av kunden i forbindelse med bestilling eller Autolounge.shop i forbindelse med Kundens bestilling godkjenner Kunden til enhver tid gjeldende Brukervilkår for Nettbutikken og for Auto Lounge AS og en bindende avtale oppstår mellom Kunden og Autolounge.shop. Autolounge.shop har rett til ensidig å endre «Brukervilkår Kunder». Eventuelle endringer trer i kraft tidligst 30 dager etter at de endrede vilkårene har blitt varslet til Kunden gjennom å ha blitt annonsert på Autolounge.shop sitt nettsted www.Autolounge.shop (heretter Nettstedet). En kopi av til enhver tid oppdaterte Kundevilkår sendes også til Kunden ved levering av Varen.

For å kunne registrere seg på Min side må Kunden være fylt 18 år ettersom Autolounge.shop ikke selge varer eller tjenester til personer under 18 år. Ved å registrere Min side, godkjenner Kunden at informasjonen Kunden har oppgitt om seg selv er sann og korrekt. Min side er personlig, og hver Kunde kan bare opprette en konto. Det er ikke tillatt å oppgi eller bruke en annen persons e-postadresse.

Når du registrerer deg på Min side, velges et passord. Kunden er ansvarlig for at passordet til Min side oppbevares sikkert, ikke utleveres til noen andre og ikke havner i feil hender. Hvis Kunden glemmer passordet kan Kunden bestille et nytt. Dersom Kunden har mistanke om at passordet er blitt misbrukt, kan Kunden kontakte Autolounge.shop som i sin tur kan sperre passordet og gi Kunden et nytt.

Autolounge.shop vil hele tiden forsøke å oppdatere og forbedre nettstedet og forbeholder seg retten til å legge til, endre og fjerne funksjoner.

Autolounge.shop forbeholder seg retten til eventuelle skrivefeil og prisfeil på Nettstedet.

Du oppfordres herved å lese gjennom «Brukervilkår Kunder» og lagre/skrive ut den. Du er omtalt i disse «Brukervilkår Kunder» som Du eller Kunde/Kunden.

 

1. PERSONVERN OG HÅNDTERING AV PERSONOPPLYSNINGER

Håndtering av personopplysninger:

Auto Lounge AS som tilbyr Nettstedet og tjenesten Autolounge.shop behandler Kundens personopplysninger. Autolounge.shop omhandler i denne sammenhengen selskaper innenfor selskapsgruppen der Autolounge.shop inngår. Hovedformålet med behandlingen av Kundens personopplysninger er at Autolounge.shop skal kunne oppfylle våre forpliktelser overfor Kunden som kjøper av varer, blant annet for å levere de varer og tjenester som Autolounge.shop tilbyr direkte eller gjennom partnere, i forbindelse med kundeservice, fakturering, administrasjon, kvalitetssikring, analyse og utvikling, informasjon og markedsføring. Autolounge.shop bruker også Kundens personopplysninger for å sikre informasjon, for eksempel gjennom kredittopplysning.

De personopplysningene som kan behandles, er primært de som Kunden direkte eller indirekte oppgir til Autolounge.shop ved å benytte seg av Autolounge.shop sine tilbud, for eksempel gjennom Autolounge.shop. Autolounge.shop behandler Kundens personopplysninger under den tiden Kunden benytter seg av Autolounge.shop eller Autolounge.shop sine samarbeidspartnere, tjenester eller tilbud. Når Autolounge.shop i sitt konsern, eller ut mot partnere, leverandører og f.eks. myndigheter trenger informasjonen for å kunne tilby en tjeneste eller et produkt, anvender Autolounge.shop seg av Internett-basert krypteringsteknologi for kommunikasjon.

Ved å registrere Min side, forstår og godtar Kunden at personopplysninger som oppgis i forbindelse med registrering av Min side eller som på annen måte er samlet inn av Autolounge.shop, vil bli behandlet av Autolounge.shop, av selskaper innen Autolounge.shop-konsernet og av selskaper som konsernet fra tid til annen samarbeider med. Kunden kan, ved skriftlig og av Kunden signert forespørsel, be om kostnadsfri informasjon en gang per år gjeldende behandling av personopplysninger knyttet til Kunden. Kunden kan også be om at informasjon som er feilaktig, ufullstendig, eller som ikke er behandlet i overensstemmelse med personpplysningsloven blir rettet, blokkert eller slettet ved å kontakte Autolounge.shop. Kunden godkjenner også at innsamlede personopplysninger kan tjene som grunnlag for direkte markedsføring, forretningsutvikling og produktutvikling, samt i markeds- og kundeanalyser gjennomført av Autolounge.shop for selskaper innen autolounge-konsernet eller av andre selskap autolounge-konsernet samarbeider med i henhold til punkt 2 i «Brukervilkår kunder».

Her kan du lese våre retningslinjer om personvern

2. BRUK AV KUNDEINFORMASJON VED MARKEDSFØRING

Ved å registrere seg som kunde eller registrere seg som mottager av vårt nyhetsbrev godkjenner kunde autolounges brukervilkår, og godtar med dette å motta markedsføring og informasjon via e-post, SMS og telefonsamtaler fra Autolounge.shop og/eller autolounges samarbeidspartnere.

autolounge vil benytte seg av den informasjonen kunden har oppgitt i markedsføringsøyemed, delvis av Autolounge.shop og autolounges samarbeidspartnere, for å informere kunden om nyheter og kampanjer autolounge tror at kunden kan være interessert i. Dermed kan kundedata også behandles av autolounges samarbeidspartnere.

autolounge kan bytte samarbeidspartnere fra tid til annen uten å måtte informere en kunde. Kunden kan ved enhver tid velge å avslutte abonnement gjeldende nyhetsutsendelser fra Autolounge.shop på Min side, eller ved å følge en e-postlenk som medfølger alle våre nyhetsbrev. På samme måte som for Autolounge.shop sitt nyhetsbrev har Kunden rett til å takke nei til utsendelser fra autolounges samarbeidspartnere, noe Kunden gjør ved å sende en e-post eller ringe aktuell samarbeidspartner som har sendt nyhetsutsendelsen.

 

3. OPPSIGELSE OG SLETTING AV MIN SIDE, OPPHEVELSE VED AVTALEBRUDD

Ved å registrere Min side inngår Kunden en avtale med Autolounge.shop om å bruke funksjonene som er tilgjengelige på nettstedet, nemlig Nettbutikken og autolounge. Kunden kan når som helst velge å slette Min side ved å kontakte Autolounge.shop sin kundeservice.

Dersom kunden bryter mot «Brukervilkår Kunder», for eksempel ved ikke å sende betaling for bestilt Vare eller Bilservice innen tidsfrist, har Autolounge.shop rett til å si opp avtalen med Kunden og avstenge Kunden fra ytterligere bestillinger via nettbutikken. En oppsigelse betyr at Min side deaktiveres. Det kan også føre til at Kunden blir erstatningsansvarlig.

Hvis brudd på Brukervilkår utgjør en forbrytelse, kan Autolounge.shop komme til å politianmelde forbrytelsen. Autolounge.shop politianmelder for eksempel alle falske ordre og bestillinger med stjålne kredittkortnumre, og gjøre alt vi kan for å bistå politiet i etterforskningen.

Autolounge.shop har rett til å heve avtalen helt eller delvis med umiddelbar virkning dersom kunden begår vesentlige mislighold mot vilkårene under «Brukervilkår Kunder» og rettelse ikke er gjennomført innen fjorten (14) dager fra Autolounge.shop har påpekt misligholdet. Som vesentlig mislighold av kontrakt betraktes enhver overtredelse av de forpliktelser som påligger Kunde under «Brukervilkår Kunder».

Hvis Autolounge.shop ikke når Kunden med informasjon der kunden ikke har oppdaterer sin kontaktinformasjon, eller har gitt uriktige opplysninger, kan Autolounge.shop uten varsel deaktivere eller stenge tilgangen til Min side og helt eller delvis stoppe levering av Varer eller Bilservice.

 

4. INFORMASJONSKAPSLER/COOKIES

Autolounge.shop benytter seg av informasjonskapsler (cookies) på nettsidene. Ved lov skal alle som besøker en nettside informeres om hva cookies brukes til, og gis anledning til å takke nei til dette.

En informasjonskapsel er en fil som inneholder en identifikasjon fra Kundens nettleser, men ingen personopplysninger. En cookie kan lagres i Kundens datamaskin for at en nettside skal gjenkjenne Kundens datamaskin neste gang Kunden besøker nettstedet. Såkalte sessioncookies slettes hvis Kunden har vært inaktiv i en gitt tid. Hver gang Kunden besøker en nettside der kunden tidligere har takket ja til en cookie, sender Kundens nettleser den automatisk. Cookien gjør at kundens datamaskin gjenkjennes. Kunden sparer på den måten tid når når Kunden surfer på nett.

Autolounge.shop benytter seg av cookies for å være oppdatert på Kundens bil modellvalg, godkjenne pålogging og for å fylle ut skjemafelt automatisk for å gjøre tilgjengeligheten lettere og tjenester på nettstedet enklere. I tillegg krever flere tjenester cookies for å i det hele tatt fungere.

Mange av Autolounge.shop sine partnere benytter seg også av informasjonskapsler for å kunne tilby fungerende tjenester. Autolounge.shop tillater for eksempel sine annonsører å benytte seg av cookies for å kunne måle effekten av sin annonsering. Blant annet kan man måle om samme bruker har sett annonsen på flere steder, eller om brukerne som så annonsen har klikket seg videre til annonsørens nettsted. Ved slike anledninger forsikrer Autolounge.shop seg om at opplysningene ikke blir brukt på nettlesernivå, men kun for å produsere statistikk og at informasjonen slettes etter en begrenset tid. De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies. Ved å endre innstillingene i sin nettleser (vanligvis under Alternativer for Internett/Internet Options) kan Kunden imidlertid velge å akseptere cookies, for å bli varslet når en cookie er opprettet, eller også å avvise cookies. Hvis kunden bestemmer seg for å avvise informasjonskapsler fra Autolounge.shop, kan bruk av nettstedet bli begrenset.

 

5.1 Bestilling av dekk

Bestillingen gjøres kun i nettbutikken. Kundens bestilling utgjør et tilbud til Autolounge.shop om kjøp av Vare. Alle bestillinger bekreftes av en ordrebekreftelse (heretter Ordrebekreftelsen) der Autolounge.shop godtar kundens tilbud. Bindende avtale betraktes som inngått når Autolounge.shop sender Ordrebekreftelsen til kunden. Autolounge.shop er ikke pålagt å levere Varer som ikke er bekreftet i en Ordrebekreftelse. Ordrebekreftelsen viser hva kunden har bestilt og detaljer rundt bestilte Varer. Den informasjon Kunden har oppgitt i bestillingen vil også bli vist i Ordrebekreftelsen, der kunden blir bedt om å kontrollere at disse detaljene er riktige. Hvis informasjonen er feilaktig, skal Kunden umiddelbart kontakte Autolounge.shop og rapportere dette.

Autolounge.shop forbeholder seg retten til å nekte å fullføre en ordre om opplysningene som kunden har oppgitt om seg selv eller leveringsadressen er feilaktige eller ufullstendige, ikke har fullført betaling for Varene etter etter gjeldende tidsfrist eller dersom kunden ellers har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser i henhold til «Brukervilkår Kunder», i henhold til punkt 8 i disse vilkårene.

 

5.2 Priser

Autolounge.shop arbeider for å alltid levere varer av høy kvalitet til lave priser. Alle priser som er oppgitt på nettstedet er oppgitt i norske kroner (NO) og inkluderer mva så fremst du ikke er bedriftskunde. Hvis mva endres, forbeholder Autolounge.shop seg retten til å endre prisene på tilsvarende måte. Autolounge.shop sine priser kan også endres av upåvirkbare omstendigheter for Autolounge.shop, for eksempel vesentlig endrede råvarepriser, valutasvingninger eller endret mva. Som Kunde har du alltid rett til å bli informert om totalprisen med en spesifikasjon av fraktprisen og eventuelle andre kostnader.

 

5.3 Returer og reklamasjoner

For Varer har Privatkunder lovfestet reklamasjonsrett på tre år, ifølge forbrukerkjøpsloven. Tiden for dette regnes fra datoen for levering av Varen og feil må reklameres innen rimelig tid etter oppdagelsen.

Privatkunde har 14 dagers angrerett fra Kunden har mottatt et produkt fra Autolounge.shop. Dette gjelder for eksempel der feil Vare er bestilt. Angrefristen gjelder kun der produktet er i en vesentlig uendret tilstand.

Merk:

Det er ikke angrerett på spesialbestillinger.

Ved feil har Autolounge.shop rett til å korrigere feilen eller sende en ny Vare. Eventuelle fraktkostnader knyttet til klagen vil bli refundert til Kunden innen 14 dager fra datoen da Autolounge.shop mottok reklamasjonen på Varen. Kunden kan heve kjøpet i tilfeller der det er vesentlige feil på Varen, og dette ikke beror på forhold som kan tilskrives Autolounge.shop. I slike tilfeller kan Kunden få refundert hele kjøpsbeløpet inkludert frakt innen 14 dager fra den datoen Autolounge.shop mottok heving av kjøpet.

Ved eventuelle leveringsforsinkelse av produkter har Kunden rett til å heve kjøpet dersom den nye foreslåtte leveringstiden ikke aksepteres. Hvis forhåndsbetaling er utført for et produkt som har forsinket levering, har Kunden muligheten til å avbryte kjøpet og pengene vil bli refundert innen 20 dager. Kunden har alltid rett til å kansellere bestillingen hvis varen er utsolgt. Ved retur og klager sendes saken til post@autoloungeas.no. Mer informasjon på Autolounge.shop/kundeservice

Kvittering av returnummer kan ikke likestilles med godkjent retur eller reklamasjon. Autolounge.shop forbeholder seg retten til å returnere Varene til Kunden,der returvaren ikke kan betraktes som fullstendig. Autolounge.shop forbeholder seg også retten til å debitere kostnaden for manglende deler i de tilfeller der returen ikke er komplett. Autolounge.shop innløser ikke pakker sendt i oppkrav, og eventuelle transportskader som skyldes mangelfull emballasje belastes Kunden.

For at kunden skal kunne utøve sin angrerett, må forsendelsen alltid hentes ut og en sak registreres på Autolounge.shop/kundeservice. En uavhentet forsendelse betraktes derfor ikke som gyldig grunn for angrerett.

Når du returnerer Varer som her beskrevet, skal du benytte deg av adressen i punkt 9. Ved retur dekker kunden eventuelle fraktkostnader.

Hvis produktet returneres i endret tilstand, har Autolounge.shop rett til å trekke den tilsvarende kostnaden av på produktet.

 

6. BETALING

Autolounge.shop samarbeider med de største aktørene på markedet for å kunne levere trygge betalingsløsninger for bestilling av Varer og Bilservice via nettstedet. Autolounge.shop sine samarbeidspartnere er de største svenske bankene, Payex, 24SevenOffice. I samarbeid med disse tilbys både privat- og bedriftskunder sikker og trygg direktebetaling og kortbetaling samt 14-dagers kreditt. I samarbeid med 24SevenOffice tilbyr vi fakturabetaling og delbetaling. Våre fakturaer sendes via e-post i det øyeblikket bestillingen sendes fra oss. Fakturaen har en løpetid på 14 dager.

 

7. FORCE MAJEURE

Autolounge.shop er fritatt fra straff for manglende opplysninger om å fullgjøre visse forpliktelser i henhold til denne avtalen, dersom feilen skyldes frigjørende forhold som beskrevet nedenfor, og der forholdet forhindrer, vanskeliggjør eller forsinker avtalen.

Befriende omstendigheter inkluderer blant annet tiltak eller unnlatelser fra myndighet, ny eller endret lovgivning, arbeidsmarkedskonflikt, blokkering, brann, flom, sabotasje, eller større ulykkeshendelse. Dette inkluderer statlige beslutninger som påvirker markedet og Kunden negativt, som beslutninger om advarsler, salgsbud m.m., eller en unormal nedgang i markedet.

 

8. ENDRING AV VILKÅR

Autolounge.shop forbeholder seg retten til å endre vilkårene for «Brukervilkår Kunder» når som helst. Ved betydelige endringer underretter Autolounge.shop Kunden om dette minst tretti (30) dager i forveien. Endringer annonseres på nettsiden og sendes som en melding direkte til Kunden via e-post. De nåværende vilkårene er alltid tilgjengelige på nettstedet og via Min side.

 

9. KONTAKTINFORMASJON

Hvis Kunden har spørsmål om bestilling eller kjøp, eller spørsmål knyttet til vår behandling av personopplysninger, er Kunden velkommen til å kontakte oss. Tips på objekt som har feil informasjon er også velkommen.

  • Autolounge.shop
  • Org.nr. 917 525 609
  • Adress: Industriveien 11 B, 2020 Skedsmokorset
  • Åpningstider og kontaktinformasjon på www.Autolounge.shop/kundservice